ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร่้าง (ภ.ด.ส.1)
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์จองที่ดินและสิ่งปลูกสร่้าง (ภ.ด.ส.1) 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน