ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย แคละ - ฮูยงบือแน พร้อมวางท่อ คศล. จำนวน 2 จุด (พร้อมป้ายโครงการ)
  รายละเอียด :

 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย แคละ - ฮูยงบือแน พร้อมวางท่อ คศล. จำนวน 2 จุด (พร้อมป้ายโครงการ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.