ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.