ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ วิธีป้องกันอันตรายจากหมอกควัน
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ วิธีป้องกันอันตรายจากหมอกควัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.