ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทราบ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 “ภาษีที รายละเอียดสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทราบ  เรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ภาษีที   รายละเอียดสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.