ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบาโร๊ะ
  รายละเอียด :

 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 อบต.บาโร๊ะ (งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดจัดโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบาโร๊ะ อบรมให้ความรู้เทคนิคและวิธีการเกษตรแบบผสมผสาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.