ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :

 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คลองน้ำขุ่นปูแล หมู่ที่ 1,5 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 190 คน