ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
  รายละเอียด :

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 147 คน