ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เริ่มแจกบัตรคิวทั้งเข็มแรกและเข็มที่2 ตั้งแต่ เวลา07.30 น. - 15.00 น. ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ เริ่มแจกบัตรคิวทั้งเข็มแรกและเข็มที่2 ตั้งแต่ เวลา07.30 น. - 15.00 น.

ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน