ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง ประกาศการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
10
19 ม.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร่้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
06 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
06 ต.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฉีดวัดซีนป้องกันโรคโควิค-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
29 ก.ย. 2564
6 ขอเชิญประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ดาวน์โหลดเอกสาร
70
23 ก.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ เริ่มแจกบัตรคิวทั้งเข็มแรกและเข็มที่2 ตั้งแต่ เวลา07.30 น. - 15.00 น. ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
48
23 ก.ย. 2564
8 แจ้งการฉีดวัคซีนพระราชทาน สำหรับสูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ตำบลบาโร๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
15 ก.ค. 2564
9 ประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
11 ก.ค. 2564
10 ประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่อง มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การงดปฎิบัติศาสนกิจ ณ มิสยิดและบาลาเซาะห์ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
11 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.