ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 ต.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
31 ส.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโรีะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล(ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
50
10 ส.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 ส.ค. 2563
5 กิจกรรมโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบาโร๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 ส.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทราบ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 “ภาษีที รายละเอียดสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 ส.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสามัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 ส.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 ก.ค. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 ก.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้ประชาชนนำรถจักรยานยนต์มาจัดประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.