ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ต.ค. 2562
2 ประชาสัมพันธ์ แจกฟรี! หน้ากากอนามัย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 ก.ย. 2562
3 ประชาสัมพันธ์ วิธีป้องกันอันตรายจากหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 ก.ย. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 ส.ค. 2562
5 ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
41
16 พ.ค. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง แจ้งให้ผู้ขายและผู้รับจ้างมาขอรับคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
55
06 ก.พ. 2562
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้สิทธิพิเศษแก่บุตรหลานเพื่อเรียนเป็นแพทย์แผนไทยและกลับมาดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
35
19 พ.ย. 2561
8 ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
41
15 พ.ย. 2561
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 ครั้งที่ (เมษายน-กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
31 ต.ค. 2561
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
17 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.