ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒๕๖๐/๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
17 ส.ค. 2560
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ก.ค. 2560
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒๕๖๐/๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
06 มิ.ย. 2560
4 โครงการซ่อมแซมหน้าฝายบาตูดีเน็ง (ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 1.00 ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
10 เม.ย. 2560
5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย แคละ - ฮูยงบือแน พร้อมวางท่อ คศล. จำนวน 2 จุด (พร้อมป้ายโครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
04 เม.ย. 2560
6 โครงการซ่อมแซมหน้าฝายเจาะตูยง (ขนาด กว้าง 12.00 ม. ยาว 12.00 ม. ลึก 1.50 ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 เม.ย. 2560
7 โครงการซ่อมแซมหน้าฝายเจาะอีนิง (ขนาด กว้าง 7.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 1.00 ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 เม.ย. 2560
8 โครงการซ่อมแซมหน้าฝายตือโล๊ะแจ๊ะ (ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 15.00 ม. ลึก 1.00 ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
04 เม.ย. 2560
9 โครงการซ่อมแซมหน้าฝายบ้านสวนส้ม (ขนาด กว้าง 10.00 ม. หนา 3.00 ม. ลึก 1.00 ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 เม.ย. 2560
10 โครงการซ่อมแซมหน้าฝายบ้านตันหยง (ขนาด กว้าง 10.00 ม. หนา 2.50 ม. ลึก 1.00 ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.