ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 เม.ย. 2563
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 เม.ย. 2563
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 ก.พ. 2563
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
13 ก.พ. 2563
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
24 ต.ค. 2562
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 ต.ค. 2562
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
29 พ.ค. 2562
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
28 เม.ย. 2562
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ต.ค. 2561
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒๕๖๐/๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
17 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.