ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
20 ก.ค. 2560
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒๕๖๐/๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
06 มิ.ย. 2560
13 โครงการซ่อมแซมหน้าฝายบาตูดีเน็ง (ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 1.00 ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
10 เม.ย. 2560
14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย แคละ - ฮูยงบือแน พร้อมวางท่อ คศล. จำนวน 2 จุด (พร้อมป้ายโครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 เม.ย. 2560
15 โครงการซ่อมแซมหน้าฝายเจาะตูยง (ขนาด กว้าง 12.00 ม. ยาว 12.00 ม. ลึก 1.50 ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
04 เม.ย. 2560
16 โครงการซ่อมแซมหน้าฝายเจาะอีนิง (ขนาด กว้าง 7.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 1.00 ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 เม.ย. 2560
17 โครงการซ่อมแซมหน้าฝายตือโล๊ะแจ๊ะ (ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 15.00 ม. ลึก 1.00 ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
04 เม.ย. 2560
18 โครงการซ่อมแซมหน้าฝายบ้านสวนส้ม (ขนาด กว้าง 10.00 ม. หนา 3.00 ม. ลึก 1.00 ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
04 เม.ย. 2560
19 โครงการซ่อมแซมหน้าฝายบ้านตันหยง (ขนาด กว้าง 10.00 ม. หนา 2.50 ม. ลึก 1.00 ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
04 เม.ย. 2560
20 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตราเตราะรายอ - บ้านกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
15 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.