ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย กูดู - แจเวาะห์ พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 2 จุด (พร้อมป้ายโครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
09 ก.พ. 2560
22 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒๕๖๐/๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 ม.ค. 2560
23 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒๕๖๐/๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
20 ม.ค. 2560
24 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
17 ม.ค. 2560
25 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 ต.ค. 2559
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโรีะ โรงการสร้างถนนลาดยาง สายแคละ-ฮูยงบือแน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
26 ก.ย. 2559
27 ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการโรงการสร้างถนนลาดยาง สายแคละ-ฮูยงบือแน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
21 ก.ย. 2559
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง โครงการ สายแคละ-ฮูยงบือแน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224 ตราง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
10 ก.ย. 2559
29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแคละ-ฮูยงบือแน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224 ตราง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ก.ย. 2559
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphalaic Concrete สายยะหา - บ้านปาเต๊าะลายอ หมู่ที่ 1-2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
67
26 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.