ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 โครงการก่อสร้างฝายแม้ว บ้านตันหยง (ขนาด กว้าง 10.00 ม. หนา 3.00 ม. ลึก 1.50 ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
22 เม.ย. 2559
32 โครงการก่อสร้างฝายแม้ว บ้านสวนส้ม (ขนาด กว้าง 10.00 ม. หนา 3.00 ม. ลึก 1.50 ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 เม.ย. 2559
33 กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างกีฬาฟุตซอล 1 สนาม 1 ตำบล (ศอ.บต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 มี.ค. 2559
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการสร้างถนนลาดยาง สายแคละ-ฮูยงบือแน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
06 มี.ค. 2559
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphalaic Concrete สายยะหา - บ้านปาเต๊าะลายอ หมู่ที่ 1-2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
60
28 ม.ค. 2559
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง จัดชื้อ/จัดจ้างโครงการ เสริมผิวทาง Asphaltic concrete สายบ้านยะหา -บ้านปาเต๊าะยาลอ หมู่ที่ 1-2ตำบลบาโร๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
25 ม.ค. 2559
37 ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphalaic Concrete สายยะหา - บ้านปาเต๊าะลายอ หมู่ที่ 1-2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
79
25 ม.ค. 2559
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวทาง Asphalaic Concrete บ้านยะหา-ปาเต๊ะลายอ หมู่ที่ 1-2 ตำบลบสาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหงัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
63
07 ม.ค. 2559
39 โครงการเสริมผิวทาง Asphalaic Concrete สายยะหา - บ้านปาเต๊าะลายอ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
07 ม.ค. 2559
40 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายกูวิง - ตราเตราะรายอ กว้างง 6.00เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรื่อพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
18 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.