ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายกูวิง - ตราเตราะรายอ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
16 พ.ย. 2558
42 โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
114
22 ก.ย. 2558
43 โครงการศาลารับสัญญาร WIFI ดาวน์โหลดเอกสาร
142
03 ก.ย. 2558
44 โครงการก่อสร้างศาลาเฝ้ากูโบร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
21 ส.ค. 2558
45 การเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเดิมอาคารเอนประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
21 ก.ค. 2558
46 การเปิดเผยราคากลางโครงการเพิ่มไฟฟ้าสาธารณะ (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
218
21 ก.ค. 2558
47 การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันหยง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
21 ก.ค. 2558
48 การเปิดเผยราคากลางโครงการถมดินและก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโย (ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.) ดาวน์โหลดเอกสาร
205
27 มี.ค. 2558
49 การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หลักศาสนาอิสลาม ดาวน์โหลดเอกสาร
112
24 มี.ค. 2558
50 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 29 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
16 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.