ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
03 พ.ค. 2564
2 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย ภายใสตำบลบาโร๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
527
30 เม.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
29 เม.ย. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
01 เม.ย. 2564
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
01 มี.ค. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
01 ก.พ. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
04 ม.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปูแล-ลีตอ หมู่ที่ 1,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
24 ธ.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกูวิง-ตราเตาะรายอ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
24 ธ.ค. 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.