ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 พ.ค. 2562
22 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 พ.ค. 2562
23 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 พ.ค. 2562
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
19 เม.ย. 2562
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-2562 รายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
07 มี.ค. 2562
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
07 พ.ย. 2561
27 รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ตามแผน คตง) ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
05 ต.ค. 2561
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
03 ต.ค. 2561
29 ประกาศแผน-ผลปฎิบัตการจัดซื้อจ้ดจ้าง (คตง) ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
25 ต.ค. 2560
30 ประกาศแผน-ผล ปฎิบัตการจัดซื้อจ้ดจ้าง (คตง) ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
10 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.