ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ . 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
01 ก.ย. 2559
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ . 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
04 พ.ค. 2559
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ . 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
05 ต.ค. 2558
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง รายงานการรับปรุงการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
28 ก.ย. 2558
45 ประกาศองค์การบรอหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
28 ก.ย. 2558
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง พิจาราณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดชื้อจ้ดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 ก.ย. 2558
47 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง รายงานการพิราณาของคณะกรรมการดำเนินการจัดการจัดหาพัสดุและคณะกรรมการจัดจ้าง (โดยวิธีพิเศษ) กันยายน พ.ศ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
25 ก.ย. 2558
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง โครงการก่อสร้างบอร์ดประสัมพันธ์ประจำชุมชน หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
22 ก.ย. 2558
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง โครงการก่อสร้างศาลารับศัญญา WiFi หมู่ที่ 2,3,5,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 ก.ย. 2558
50 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุและคณะกรรมการจัดจ้าง (โดยวิธีพิเศษ) กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
14 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.