ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุและคณะกรรมการจัดจ้าง (โดยวิธีพิเศษ) กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
03 ก.ย. 2558
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง โครงการก่อสร้างศาลาเฝ้ากูโบร์ หมู่ที่ 1,2,4,5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
24 ส.ค. 2558
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 ส.ค. 2558
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
17 ก.ค. 2558
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ . 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
02 มิ.ย. 2558
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ . 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
02 เม.ย. 2558
57 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุและคณะกรรมการจัดจ้าง(โดยวิธีพิเศษ) มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 มี.ค. 2558
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ . 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 ก.พ. 2558
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ . 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
02 ก.พ. 2558
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ . 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.