ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ . 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
02 ม.ค. 2558
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ . 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
04 ธ.ค. 2557
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 พ.ย. 2557
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
07 พ.ย. 2557
65 ประกาศองค์การบรอหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
07 พ.ย. 2557
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ . 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
03 พ.ย. 2557
67 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ/รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ/คณะกรรมการจัดจ้าง (โดยวิธีพิเศษ) ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
29 ต.ค. 2557
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
13 ก.ค. 2557
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
30 มิ.ย. 2557
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.