ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดชื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
312
25 เม.ย. 2557
72 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดชื้อจัดจ้างโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
25 เม.ย. 2557
73 ประกาศราชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกรายโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
25 เม.ย. 2557
74 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุวิธีการจัดชื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดชื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
25 เม.ย. 2557
75 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง บ้านปูแล ดาวน์โหลดเอกสาร
131
24 เม.ย. 2557
76 เปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตประปาบ้านฮูยงซูแง-บ้านกูวิง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
18 มี.ค. 2557
77 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
09 ม.ค. 2557
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
25 ต.ค. 2556
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
25 ต.ค. 2556
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง ประกาศผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
19 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.