ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 ต.ค. 2556
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 ต.ค. 2556
83 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5-6) ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
19 ต.ค. 2555
84 ประกาศดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตข้าง อบต.บาโร๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
520
20 ส.ค. 2555
85 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมปรับเกรด ดาวน์โหลดเอกสาร
96
00 ส.ค. 543
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.